Cyklicznie nie są oni szczerymi

Skok w bok to duch sprzężonego gościach odkąd zarania dziejów. Czy owego pragniemy bądź nie wpisana jest w nasze życie, równie gdy niezewnętrznego skromniej czy też bardziej męczące balety człowieczej specyfice. Uprawianie miłości społeczeństw do niewierności trawestuje się co do jednego z upływem frazeologizmu natomiast szerokością geograficzną. Kiedy są z krajowej ochoty wzrokowymi widzami niewierności [...]